Állatok világnapja

2023 szeptember 29.-én emlékeztünk meg a Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola
Tagóvodájában az állatok világnapjáról. Ezt a jeles napot 1931. október 4.-től minden évben
megünnepelik szerte a világon. Assisi Szent Ferenc az állatok szeretetéről volt ismert, ő volt
az állatok védőszentje. A legenda arról szól, hogy képes volt a vadállatokat megszelídíteni, a
madarakkal beszélni, énekelni. Az egyik történet a gonosz farkasról szól, aki egy városban
embereket és bárányokat ölt meg. A város lakói megijedtek és szóltak Ferenc szerzetesnek,
aki segítségükre sietett. A farkas meglátva a kereszt jelét és megszelídült. Nekünk,
embereknek is szeretettel kell gondoskodnunk ugyanúgy házi állatainkról, mint elhagyatott
társaikról. Etetjük, itatjuk, tisztán tartjuk őket. Ők önzetlen szeretetükkel viszonozzák
gondoskodásunkat. Óvodánkban a délelőtt folyamán közösen összegyűltünk, a Vezető Óvónő
köszöntötte a gyerekeket, felnőtteket. Előadást hallgattunk az állatokról, majd találós
kérdésekkel fokoztuk a gyerekek figyelmét, jó hangulatát. A három csoport ezt követően a
saját termében tevékenykedett. A kiscsoportosok gyurmából csigabigát készítettek, közben
őszi verseket, mondókákat és dalokat énekeltek. A középső és nagycsoportosok feladataikat
forgószínpad szerűén végezték. Lehetett sünit színezni, vagy színes papírdarabkákkal kirakni
/ragasztásos technikával/. A szőnyegen állatok hangjait utánoztuk. Végül három különböző
tablóra, állatkert, vadállatok, háziállatok képeit kellet szétválogatni. Ezután az óvodásokkal
útra keltünk és a saját környezetünkben élő házi állatokat néztük meg. Láttunk tyúkot, kakast,
simogattunk cicát, aztán szétnéztünk a szénát evő bocik között. Élményekkel telve, kicsit
elfáradva érkeztünk vissza az óvodába.

Homrogd, 2023. szeptember 29.

Nyitrai Sándorné
Pedagógiai asszisztens

Kategóriák: Homrogd Óvoda