Az óvodai beszoktatásról

Aranyosi Ervin: Hogyan lettem óvodás
 
Anyukám egy napon kézen fogott engem.
Mondta: – Itt az idő, óvodába mennem.
Kicsit féltem ugyan, de kíváncsi voltam,
– Na, jó, én nem bánom, indulhatunk! – szóltam.
Ott, az óvodában, óvónéni várt rám.
S láttam sok kis arcot, – tán magamat látnám?
Néhányuk megszeppent, na de mind kíváncsi,
Ők is pont most kezdtek Óvodába járni.

Az óvodakezdés fontos mérföldkő a gyermekek és a szülők életében. A beszoktatás nem
mindig megy zökkenőmentesen, néha nehézségek kísérik.
A köznevelési törvény szerint: „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt.” Az óvodák esetében a nevelési év szeptember 1-jén kezdődik, és a
következő év augusztus 31-éig tart. A leendő ovisok számára az ovis lét az óvodai
beszoktatással kezdődik. Az óvodai beszoktatás nagyon fontos a gyermekek életében. Minden
gyermek más és más, különböző képpen dolgozzák fel a szülőtől való elszakadást. Az új
környezetet, új felnőtteket, szabályokat, játszótársakat el kell fogadniuk, sőt, osztozni kell a
játékokon. így náluk is sírdogáltak az új óvodások. Igaz, a mai gyermekek kicsit hisztivel
megtűzdelve vették tudomásul, hogy itt szabályok vannak, amihez alkalmazkodniuk kell. Mi
szeretettel vesszük őket körül. Anyáskodunk, kialakítottuk a bizalmat, a ragaszkodást, mely az
elfogadás alapja. Először, is, fontos szabálynak tartjuk, hogy minden gyermek más és más!
Voltak, akik nagyon gyorsan hozzászoknak az új helyzethez és környezethez, megugorották
az óvodás léttel járó változást. Van, aki kicsit még most is kesereg, de szeret jönni óvodába.
Összességében minden kiscsoportos gyermekünk beszokott, és elfogadta az új élethelyzetet!
Az óvodakezdés egy hosszú tanulási folyamat, amelynek eredménye, hogy a gyermekek
számára is tudatosul, hogy anya és apa visszajönnek értük és az oviban-biztonságban vannak.
Óvodásaink már az óvónő ölelésében is megnyugszanak, biztonságban érzik magukat.
Elfogadták az óvoda környezetét, az őket körülvevő felnőtteket. Gőzerővel beindult a nevelés-
oktatás. Mára sok kicsi verset, imát, mondókát tanultak meg, hallgatják a rövidke meséket,
ügyesen, játékosan tornáznak. Játékukra a gyakorló játék jellemző. Az újonnan átadott udvart
is birtokba vették, örömmel játszanak a különböző játékeszközökkel. Társaskapcsolataikban
az elfogadás tapasztalható.
Szívesen jönnek óvodába!

Homrogd, 2023.10.06.

Kristófné Bekus Éva
Tagintézmény-vezető

Kategóriák: Homrogd Óvoda