„Oltalmad alá sietünk”

Istenszülő, Szűz Mária oltalmának ünnepe

A Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola Tagóvodájának jeles napja október elseje.
Ekkor emlékezünk meg az Istenszülő, Szűz Mária oltalmáról. Óvodánk első kötelező Szent
Liturgiája volt.
Ez az ünnep történelmi eredetű. Olyan csodatettek során alakult ki, melyek Szűz Mária
oltalmát dicsérik.
„Két esemény során alakult ki. 903-ban pestisjárvány volt Konstantinápolyban, a mai
Isztambulban, s Szent András püspök és hívei állandó imája meghozta a gyógyulást. Ezt
megelőzően egy látomásban az Istenszülő megjelent, és védőleplét a város fölé terítette. A
másik eset 911-ben történt. Szűz Mária a várost ostromló szaracénok elől oltalmazta meg az
embereket. Az oltalom azt jelenti: segítség, védelem, bölcs útmutatás. Nem külső cselekedet,
hanem együttműködés. Két ember összhangja.”
Az oltalom azt jelenti, elmondhatom bánatomat, gondomat és örömömet. Bevallhatom
hibáimat. Az isten házában megbocsátás vár. Isten gyermeke vagyok akkor is, ha rosszat
tettem. Testvérekre lelek, akik kísérőim lesznek. Erről szól a templom, a közös ima. A Szűz
Anya közbenjár Szent Fiánál. A Krisztusról elnevezett keresztényeket Fia után gyermekeinek
tartja. Anyai szerepét gyakorolja felettünk. Ő az „imádságban fáradhatatlan közbenjáró, a
pártfogásban változatlan reménység…” Ezt tapasztalhatja meg minden nyitott szívű és lelkű
ember a világban.
A gyönyörű napsütéses napon siettünk a homrogdi kápolnába, hogy hálát adjunk
védőszentünknek, égi édesanyánknak a csodatevő Szűz Máriának. A Liturgia alkalmával,
imáinkban egyre közelebb kerültünk hozzá, ő pedig csodálatos erejével felemel, segít, hogy el
tudjuk érni Isten segítő szeretetét. Óvodás gyermekeink csöndben, nagy tisztelettel hallgatták
végig a Liturgiát, ahol tudtak, bekapcsolódtak az imádságokba.
Előző nap proszforát sütöttek a nagycsoportos gyermekek, amit magunkkal vittünk a
kápolnába
„ A görög egyházban neve, az áldozati kenyérnek, mely a szent liturgiában Krisztus testévé
változatattatik át. Megsózott kovászos búzalisztből készül. Felső részén mindig kereszt van,
melynek ágain e betük vannak alkalmazva: „

A mise végén, megkaptuk az áldást, András atya megszentelte a kenyeret, és két gyermek
mindenkit megkínált a megszentelt proszforával. Lélekben megnyugodva, szeretetben tértünk
vissza az óvodába.

Homrogd, 2023.10.03.

Kristófné Bekus Éva

Tagintézmény-vezető

Kategóriák: Homrogd Óvoda