Termésáldás Ünnep és Játszóudvar szentelés a Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola Tagóvodájában és a Homrogdi Óvoda Selyebi Telephelyén

2023.10.26-án megtartottuk kétszeres ünnepünket, a termésáldás ünnepét, és a játszóudvar szentelését a homrogdi és a selyebi óvodában. Atanáz püspök atya adott áldást a termésekre és az óvodák játszóudvaraira.

Óvodai keresztény nevelésünk alapvető célja a hit ébresztése és fejlesztése, az egész személyiség gazdagítása, hogy a gyermek felnőtté válva képes legyen az elkötelezett döntésre, az evangéliumi értékek szerinti életre. Mindennapjainkat a keresztény kultúra határozza meg, mely megmutatja, hogy milyen gyönyörű Isten teremtett világa. Nyitottá tesszük a gyermekeket a hit befogadására és a hálaadásra. Hálát adunk a Mennyei Atyának azokért a termésekért, terményekért, amelyekkel minden évben megajándékoz bennünket.

Katolikus ünnepeink közül az egyik legszebb ünnep a termésáldás-gyümölcsszentelés ünnepe, melynek megtartása óvodánkban már hagyománnyá vált.

„Csupa fény az Isten kertje, alma, körte érik benne.

Jó szívű az, aki adta, mindnyájunknak égi Atyja. „

Az ősz egyet jelent a színes időszakkal, amikor a természet megmutatja lassan elmúló, ám de mégis csodálatos és sokszínű oldalát. Október hónap a zöldségek gyümölcsök betakarításának az ideje. A gyermekekkel sokat sétáltunk az őszi természetben, kincseket gyűjtöttünk, melyeket a Jó Istentől kaptunk szeretetből ajándékba, termések, termények, magvak formájában.

Az ünnep előkészületeibe kicsik és nagyok, óvó nénik és szülők egyaránt bekapcsolódtak, részt vettek. Kosarainkat megtöltöttük a természetben gyűjtött kincsekkel, majd feldíszítettük azokat nemzeti színű szalaggal. Hálánk jeléül ünnepi műsorral, imával készültünk, hogy megköszönjük a minket megajándékozó Istennek ezeket a zamatos gyümölcsöket, zöldségeket.

Püspök atya megköszönve a teremtő Jóisten ajándékait és a gyermekek műsorát, megszentelte a gyönyörűen feldíszített ünnepi asztal gyümölcseit, terméseit. Áldást kért a gyermekekre, akik Isten legszebb és legtisztább teremtményei. Szeretetteljes egyénisége, a gyermekek iránt érzett őszinte tisztelete és szeretete a gyermekek lelkületét is magával ragadta.

Homrogd

Selyeb

Ünnepi programunk második fontos állomása a felújított játszóudvar megszentelése és átadása volt. Az ünnepi gondolatok és köszöntők elhangzását követően Atanáz püspök atya megszentelte a Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola Tagóvodájának és a Homrogdi Óvoda Selyebi Telephelyének játszóudvarait, majd a nemzeti színű szalagok átvágása következett. Az udvaron többfunkciós játékeszközök kaptak helyet, melyeket a gyerekek szinte azonnal birtokba is vettek. A terület egy része színes gumiburkolatot kapott, mely látványra is gyönyörű, emellett a mozgásfejlesztés és a szabad játék lehetőségeit biztosítják az idejáró gyermekek számára.  A selyebi és homrogdi óvoda is egy új óvodai játszóudvarral lett gazdagabb, hálásak vagyunk, elsősorban Istennek! Köszönettel tartozunk a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartójának, Dr. Orosz Atanáz Megyés Püspök Atyának, és a kivitelező cégeknek, hogy biztosították gyermekeink számára ezeket a szép és hasznos játszóeszközöket. Továbbá köszönjük Homrogd Község Polgármesterének, Juhász Gábor úrnak, hogy az Óvodai játszóudvar, közösségi terek fejlesztése 2022 elnevezésű pályázat útján a Magyar Falu Program keretén belül szintén hozzájárult a játszóudvar elkészítéséhez. Ezek az udvari játékok megfelelnek a mai kor követelményeinek és szabályainak, biztosítva a megfelelő mozgási és készségfejlesztési lehetőségeket az óvodás gyermekek számára. Köszönöm az intézmény dolgozóinak áldozatkész munkáját, köszönöm intézményünk valamennyi gyermekének a színvonalas ünnepi műsort, illetve köszönet illeti mindazokat, akik valamilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy ez a gyönyörű és korszerű játszórész megújuljon,

A rendezvény keretei között Demeter Zoltán országgyűlési képviselő úr külön kiemelte az egyházi intézmények fontos küldetését, majd Dr. Orosz Atanáz Megyés Püspök Atya Isten áldását kérte az intézmények gyermekeire és a játszóudvarokra. 

Homrogd

Selyeb

GALÉRIA Termésáldás Ünnep és Játszóudvar szentelés – Selyeb

GALÉRIA Termésáldás Ünnep és Játszóudvar szentelés – Homrogd

Kristófné Bekus Éva

Tagintézmény-igazgató

Homrogd, 2023.10.30.