ÁLLÁSHIRDETÉS

A Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda 

pályázatot hirdet

 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

 A munkavégzés helye:

 • Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola Tagóvodája 3812 Homrogd, Rákóczi u. 33.sz.

A jogviszony jellege:

           Pedagógus-munkakörben, munkajogviszonyban.

A jogviszony időtartalma:

           határozott időre szóló alkalmazás (2023. 08. 31-ig), mely alkalmasság esetén meghosszabbítható.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Illetmény és juttatások:

Az egyházi fenntartású intézményben az óvodapedagógus alkalmazására, illetménye és a juttatások megállapítására a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a Pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény. a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus végzettség
 • gyakorló keresztény élet,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • érettségi bizonyítvány,
 • főiskolai oklevél,
 • szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • lelkipásztori ajánlás,
 • 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör az elbírálás napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázat benyújtásának módja: ·

 • Postai úton, a Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda címére (3812 Homrogd, Kossuth u. 150.) ·
 •  Elektronikus úton a homrogdsuli@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat benyújtását követően, egyeztetett időpontban személyes meghallgatásra kerül sor.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Személyes meghallgatás után az eredményről értesítést küldünk.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtása utáni 10. munkanap

Kategóriák: Álláshirdetés