Tisztelt Szülő / Tisztelt Gondviselő!

Tájékoztatjuk, hogy az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú
„Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára”
című projekt keretében rászorultsági alapon az 1-8 évfolyamos tanulók részére a
2023/2024 tanévben is tanszercsomagok osztására kerül sor.
A projekt keretében azon 1-8 évfolyamon tanuló rászorult gyermekek
részesülnek tanszercsomag osztásban, akik 2023. szeptember 01-jén érvényes
rendszeres gyermekvédelmi határozattal rendelkeznek. Az osztás során
elsőbbséget élveznek azon tanulók, aki hátrányos, vagy halmozottan hátrányos
helyzetűek.
A füzetcsomagok kiosztásának időpontja a határozattal rendelkező tanulók
számára, amelyet csak szülő vehet át!

  • 2023. szeptember 06. – szerda – 8:00 órától 14: 30-ig
  • 2023. szeptember 07. – csütörtök – 9:00 órától 16:30-ig.

    Homrogd, 2023. szeptember 05.

Csépányné Szabolcsik Erika
intézményvezető

Kategóriák: Homrogd Iskola