TÁJÉKOZTATÁS AZ 5., 6. és 9. évfolyamos tanulókat célzó ORSZÁGOS

ESZKÖZBESZERZÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

A 2023-2024. tanév TAVASZI IDŐSZAKÁBAN MEGVALÓSULÓ RRF-1.2.1 projekt
keretében kiosztásra kerülő eszközök igénylésének folyamata a következő:

 1. A személyes használatra szolgáló IKT-eszköz átvételéhez a szülőnek/törvényes
  képviselőnek regisztrálnia kell eszközigényét a KRÉTA Rendszerben elérhető „Tárgyi
  eszköz ügyintézés” felületen.
 2. Az iskola titkárságán segítséget tudunk adni a regisztrációhoz, valamint a KRÉTA
  rendszerbe való belépéshez. Az osztályfőnökökön keresztül kérjék a segítséget, hogy
  rövid várakozási idővel tudjuk a segítséget megadni.
 3. A regisztrációt csak az 5. és 6. évfolyamban tanulók törvényes képviselői tudják
  elvégezni.
 4. A regisztráció határideje 2023. november 30. Ha az 5. és 6. osztályos szülők
  számára nem jelenik meg a KRÉTA felületen a regisztráció lehetősége, akkor erről
  sürgősen értesítse az iskolát.
 5. Kérem a Szülőket, hogy időben kezdjék el a regisztrációt, hogy ne torlódjon össze az
  utolsó napokra az ügyintézés. A regisztrációval vagy az eszközbeszerzéssel
  kapcsolatos minden kérdésükre az osztályfőnököktől vagy az iskola titkárságán választ
  kaphatnak.
 6. Felhívom a figyelmüket, hogy 2023-ban csak az eszközbeszerzés előkészítése történik,
  a kiosztás tervezett időpontja 2024. tavasza.

Homrogd, 2023. 11.13.

Csépányné Szabolcsik Erika
igazgató