Iskolánk névadója Nazianzi Szent Gergely „hittudós” . Halálának évfordulóján január 25-én
tartjuk -az immár hagyománnyá vált- biblia dráma találkozóval egybe kötött ünnepnapot.
Amely idén a XIII: alkalom volt.

Ebben az évben is többféle műsorral készültünk az óvodával karöltve.
Ezen az alkalmon velünk együtt emlékezett meg Atanáz püspök atya, Juhász Géza első
helynök atya és Bialkó Mária a MEKIF igazgató asszonya is.

A zeneiskolás gyermek furulya és citera játéka, valamint dalcsokor nyitotta a gyermekek
műsorát. Majd a negyedik osztályos tanulók elevenítették föl a szent életétútját, idéztek
írásaiból. valamint egyik versét is elmondták.

Rövid szünet után a bibliai jelenetek következtek. A homrogdi óvodások előadásában a
„Vízözön”, a homrogdi 3. osztályos tanulók pedig a „ Jézus megkeresztelése” című jelenetet
adták elő. A selyebi óvodások a „ Királyi menyegző” a 3. osztályos tanulók pedig a „
Kenethozó asszonyok” bibliai részeket elevenítették fel. A homrogdi 6. osztályos tanulók
előadásában „ Márta és Mária párbeszéde” hangzott el.

Megható volt minden jelenet alkalmával látni a színpadon a gyermeki átszellemüléssel
előadott történeteket, és a sok kreatív, ötletes díszletet. Amelyek emlékezetessé és
lélekemelővé tették ezt a vendégeinkkel együtt eltöltött ünnepet.

Kategóriák: Selyeb Iskola